Auto Koese Auto Koese Auto Koese Auto Koese Auto Koese Auto Koese

Onze klantenscore 8.9
van 391 beoordelingen
Alle reviews

Welkom bij Auto Koese

In alle opzichten het beste voor uw auto!

Ontdek onze voorraad met 187 jonge occasions
Alternative Content

Voorwaarden Facebook-actie

Algemene actievoorwaarden van autokoese.nl

 • Facebook actie “Win een Renault Megane Cabrio”.
 • Actie loopt van donderdag 15 maart 2018 tot en met zondag 1 april 2018.
 • Uit alle likes wordt één winnaar geloot. De winnaar ontvangt de Renault Megane Cabrio. De auto wordt verkocht voor een symbolisch bedrag van €1,00
 • Deelname aan deze actie is mogelijk via de Facebookpagina’s van alle vestigingen.
 • Auto Koese behoudt zich het recht voor om de actieperiode te verlengen, te verkorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Auto Koese om hun namen en/of foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden in het kader van deze actie.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie per vestigingspagina.
 • De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd door Auto Koese. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. De prijs kan niet worden geruild of uitbetaald in contanten. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 • Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Auto Koese.
 • Auto Koese is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
 • Auto Koese, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 • Auto Koese is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen.
 • Auto Koese verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 • Deze actie/promotie is op geen enkele manier verbonden aan Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die wordt verstrekt door mee te doen aan de actie wordt dan ook niet verstrekt aan Facebook maar aan Auto Koese.
 • Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.
 • Aldus opgemaakt te Sint Annaland 15 maart 2018.

 

 

Contactformulier
Laatste nieuws
Auto Koese Sommelsdijk: T. 0187 - 611 662
Auto Koese Sint-Annaland: T. 0166 - 600 500
Auto Koese Middelharnis: T. 0187 - 700 217